Nedjelja, Travanj 20, 2014
Croatian English French German Italian Russian Spanish

Grad Gospić

AddThis Social Bookmark Button

uskrs 2014

 

II Javni poziv - POS

AddThis Social Bookmark Button

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 07/09, 05/10, 07/10, 01/12, 02/13 i 03/13 – pročišćeni tekst) i odredbe članka 5. Odluke o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje ("Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 06/13),  Grad Gospić objavljuje  

II  JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za kupnju stana sukladno "Odluci o uvjetima i mjerilima za kupnju stanova po programu društveno poticane stanogradnje" radi utvrđivanja Liste prvenstva

Opširnije: II Javni poziv - POS

   

Krenulo u rad prometno redarstvo Grada Gospića

AddThis Social Bookmark Button

prometno redarstvo

Gradonačelnik Grada Gospića Petar Krmpotić i  načelnica Policijske postaje Gospić Višnja Borčić održali su konferenciju za medije u vezi preuzimanja poslova upravljanja prometom u mirovanju na području Grada Gospića. Na  temelju iskustava pojedinih gradova u Hrvatskoj Grad Gospić se odlučio na ustrojavanje prometnog redarstva kao najboljeg načina uređenja i upravljanja prometom u mirovanju na području Grada. Naime, ovaj projekt se provodi sukladno mogućnostima koje daje Zakon o sigurnosti prometa na cestama jedinicama lokalne samouprave, odnosno gradovima, a uz suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova. Grad Gospić se opremio i osposobio kadrovski i programski kako bi mogao obuhvatiti cjelokupan proces u segmentu uređenja prometa u mirovanju od terenskog rada do administrativnih poslova.

prometno redarstvo_1Nakon konferencije za medije djelatnik prometnog redarstva je i na terenu pokazao rad sustava na konkretnom primjeru nepropisno parkiranog vozila kojemu je izdao i prvo upozorenje. Važno je naglasiti kako će određeno vrijeme trajati prilagodba i informiranje građana  o načinu funkcioniranja ovog projekta pa se građanima prva dva tjedna neće odmah izdavati kazne već upozorenja jer krajnji cilj nije kažnjavanje, već stvaranje prometne kulture i poticanje svih sudionika u prometu da se pridržavaju odredbi koje propisuje Zakon.

   

Zelena čistka

AddThis Social Bookmark Button

Poštovani sugrađani,

Grad Gospić, gradske ustanove i ekološka udruga „Lea“  i ove godine uključit će se u jednodnevnu ekološku akciju čišćenja divljih odlagališta otpada

„Zelena čistka“.

Ovim  najvećim ekološkim volonterskim projektom u Hrvatskoj nastoji se probuditi svijest o važnosti odgovornog gospodarenja otpadom s ciljem očuvanja okoliša, prirode i planete Zemlje, koja je naše zajedničko dobro.

Ovim  putem Vas pozivamo da nam se pridružite  u subotu, 26. travnja 2014. godine u 9.00 sati  u akciji čišćenja park šume Jasikovac.

 Grad Gospić

   

Happy Gospić

AddThis Social Bookmark Button

   

Održana 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

AddThis Social Bookmark Button

8. GV_002

31. ožujka 2014. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 8. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti

 1. Odluka o autotaksi prijevozu
 2. Odluka o davanju suglasnosti poduzeću Komunalac Gospić d.o.o. za nabavu radnog stroja – kompaktora
 3. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Pahuljica o povećanju broja zaposlenih
 4. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Pahuljica, Gospić
 5. Odluka o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2014. godini
 6. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi Izvedbenog plana ostvarivanja prava i potreba djece Grada Gospića za 2013. godinu
 7. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 8. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 9. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Gospića za 2013. godinu
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 11. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 12. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini
 13. Odluka o usvajanju Izvješća o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Gospića u 2013. godini
 14. Odluka o osnivanju i imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda na području Grada Gospića
 15. Odluka o razrješenju i imenovanju ravnateljice Muzeja Like Gospić
 16. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Kulturno informativnog centra Gospić, javne ustanove za kulturu
 17. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Gospića
 18. Zaključci o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01 do 28. veljače i od 01. do 31. ožujka 2014. godine 
   

Stranica 1 od 29

Zadnji članci

prostorni-plan-gospicProgram-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadom
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
zeleni cvijetgospicka-garda-vukovikomunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe
hrvatski-institut

Program javnih potreba

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting