Četvrtak, Listopad 02, 2014
Croatian English French German Italian Russian Spanish

Grad Gospić

Grad se prijavio na projekt osiguravanja bolje zapošljivosti osoba u nepovoljnom položaju

AddThis Social Bookmark Button

Grad Gospić je s Gradom Jastrebarsko i Centrom znanja „Profectus" partner na projektu „Unaprjeđenje znanja i vještina za bolju zapošljivost osoba u nepovoljnom položaju", kojeg financira Europski socijalni fond na temelju raspisanog natječaja Ministarstva socijalne politike i mladih na poziv Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza III.

Cilj ovog projekta je unaprijediti znanja, vještine i kompetencije potrebne na tržištu rada osoba u nepovoljnom položaju te podići razinu svijesti poslodavaca i lokalne zajednice o mogućnostima i dobrobiti zapošljavanja ove ciljane skupine.

Sličan projekt do sada se nije provodio na području Gospića, a predstavlja dio uspješne prakse poticanja zapošljavanja koja se provodi na razini Europske unije. Vođen primjerima ostalih europskih zemalja Grad Gospić je isto tako na svom području prepoznao nedovoljnu uključenost osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada kao i njihov neiskorišteni potencijal, te je stoga odlučio ne propustiti ovaj natječaj.

Projektna prijava je zadovoljila administrativnu provjeru i trenutno je u fazi 3 - odabir projekta, nakon koje slijede provjera prihvatljivosti i odluka o financiranju.

 

Jesen u Lici 2014.

AddThis Social Bookmark Button

jesen u_lici_2014

Program događanja

   

Javna vatrogasna postrojba Gospić i DVD Pazarište još bolje opremljeni

AddThis Social Bookmark Button

vatrogasci 2014

U prostorima JVP Gospić upriličena je prigodna svečanost na kojoj je gradonačelnik Petar Krmpotić predao Javnoj vatrogasnoj postrojbi Gospić  novo vatrogasno vozilo (cisternu), a DVD-u Pazarište cisternu koju je do sada koristila JVP Gospić.   
Nazočnima su se uz gradonačelnika Krmpotića koji je iskazao zahvalnost vatrogascima na svemu učinjenom do sada u zaštiti i spašavanju ljudi i dobara na području grada Gospića, obratili zapovjednik JVP Gospić, Mile Asić i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Zapovjednik Tucaković je iskoristio  nazočnost  svih žurnih službi sa područja grada koje su pomagale prilikom poplava u Slavoniji, te im se zahvalio za nesebičan doprinos koji su pružili tom prilikom ugroženom stanovništvu.

Prije svečanosti predaje vozila, gospićki župnik mons.Mile Čančar  u Katedrali NBDM predvodio  je svetu misu, na kojoj je uz  gradonačelnika Petra Krmpotića, zamjenika gradonačelnika Ivana Biljana, glavnog vatrogasnog zapovjednika Slavka Tucakovića, predstavnike svih žurnih  službi sa područja grada Gospića, bio  nazočan i general Mladen Markač.

Tijekom mise msgr. Čančar blagoslovio je nove vatrogasne zastave Javne vatrogasne postrojbe Gospić i DVD-a Pazarište. 
Nakon svete mise položen je vijenac i zapaljene su svijeće na Spomenik poginulim hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. 

JVP 025 JVP 026 JVP 032

   

Među prvih pet- Ministarstvo odobrilo sredstva za asistente u nastavi

AddThis Social Bookmark Button

Zadovoljstvo nam je izvijestiti javnost da je Gradu Gospiću od strane Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta odobren projekt kojim se osiguravaju asistenti učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskom obrazovanju. Ovaj projekt se provodi u sklopu Operativnog programa Razvoja ljudskih potencijala 2007.-2013. Europskog socijalnog fonda, a  vrijedan je 1.142.427,98 kuna.

Radi se o bespovratnim sredstvima kojima se osigurava 18 stručno osposobljenih pomoćnika u nastavi za učenike  u osnovnoškolskom obrazovanju na području Gospića.  Od ukupno  43 zaprimljena projektna prijedloga na razini Hrvatske, odobreno ih je svega 26, a da se upravo Grad Gospić našao na visokom 5. mjestu uspjeh je to prije svega stručnog projektnog tima Grada koji je vlastitim trudom proveo sve aktivnosti od pripreme, izrade i apliciranja projekta prema Ministarstvu.

Provedbom ovog projekta kroz koji se osiguravaju sredstva za osposobljavanje asistenata, naknada za njihov rad i troškovi prijevoza, uvelike će se doprinijeti kvaliteti obrazovanja i socijalne  uključenosti učenika s teškoćama u razvoju. Isto tako, svoje mjesto na tržištu rada na području Grada Gospića pronaći će 18 nezaposlenih osoba, što je također izvrsna vijest!

   

Grad Gospić posluje u plusu

AddThis Social Bookmark Button

proraun 10_0

Prema Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Gospića za razdoblje od 01.01. do 30.06. 2014. god. vidljivo je da  je Grad poslovao u plusu. Prema navedenom izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi od 29.782.518 kn, izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 29.052.623 kn, s ostvarenim viškom od 729.895 kn. Godišnjim izvještajem za 2013. god. utvrđen je pozitivan rezultat poslovanja u iznosu 984.732 kn koji se prenosi u 2014., te konačni rezultat poslovanja za prvo polugodište 2014. godine iznosi 1.714.627 kuna.

Kako se ovaj višak odnosi na neutrošena namjenska sredstva, ista će se u drugom polugodištu utrošiti u aktivnosti i projekte za koja su i namijenjena. Ono što je također važno naglasiti jest kako Grad tijekom ove godine nije stvarao nova zaduženja. 

   

Grad Gospić dobio bezuvjetno mišljenje revizije

AddThis Social Bookmark Button

revizija2

Na temelju Zakona o Državnom uredu za reviziju u periodu od 11. ožujka do kraja lipnja obavljena je financijska revizija Grada Gospića za 2013. godinu kojom su obuhvaćeni djelokrug rada  i unutarnje ustrojstvo, financijski izvještaj, planiranje i računovodstveno poslovanje, prihodi, rashodi i izdaci, imovina, obveze te postupci javne nabave.

Cilj revizije je bio utvrditi istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, analiza ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u skladu s planom, provjera usklađenosti poslovanja sa zakonima i drugim propisima, provjera i ocjena učinkovitosti korištenja sredstava kao i provjera drugih aktivnosti vezanih uz poslovanje Grada.

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju u skladu s  prihvaćenim okvirom financijskog izvještavanja, financijski izvještaji u svim značajnim odrednicama objektivno iskazuju rezultate poslovanja te stanje imovine i obveza, stoga je na temelju svega  navedenog Grad Gospić ove godine po prvi puta dobio bezuvjetno mišljenje.

Ovakav nalaz Državne revizije rezultat je prije svega ozbiljnog planiranja i poslovanja te odgovorne politike koju provodi Grad Gospić.

   

Stranica 1 od 37

prostorni-plan-gospicProgram-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadom
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
zeleni cvijetgospicka-garda-vukovikomunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe
hrvatski-institut

Program javnih potreba

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting