Subota, Ožujak 28, 2015
Croatian English French German Italian Russian Spanish

Grad Gospić

Akcija "Sat za planet Zemlju"

AddThis Social Bookmark Button

sat za_planet_zemlju

GRAD GOSPIĆ će se i ove godine pridružiti  najvećoj volonterskoj akciji na svijetu  „SAT ZA PLANET ZEMLJU“ i ugasiti javnu rasvjetu na Trgu Stjepana Radića, u subotu, 28. ožujka, u 20:30 sati! 

WWF, svjetska nevladina organizacija za zaštitu prirode, devetu godinu za redom organizira Sat za planet Zemlju  (Earth Hour), Sve je započelo još 2007. godine, kada su gašenjem javne rasvjete u australskom Sydneyu, stanovnici toga grada poslali poruku svijetu da trebamo biti svjesni štetnosti klimatskih promjena te voditi računa o otisku kakav ostavljamo na našem planetu.

Već dvije godine kasnije, Sat za planet Zemlju u Guinessovoj knjizi rekorda upisan je kao najveća svjetska volonterska akcija, a rezultati su iz godine u godinu sve bolji. Tako je prošle godine javna rasvjeta isključena u više od 7000 gradova iz više od 160 zemalja!

 I Hrvatska je jedna od njih - lani je ugašeno  svjetlo u 58 gradova, među kojima je bio i Gospić.

Glavni cilj ove akcije je osvijestiti stanovnike planeta da moramo početi voditi računa o resursima koje trošimo. Tako posljednje subote u ožujku, od 20:30 sati, sat vremena isključujemo javnu rasvjetu,  ali i rasvjetu u domovima, kako bismo se pridružili ovoj akciji.

WWF je ovogodišnju akciju Sat za planet Zemlju posvetio klimatskim promjenama. 

U duhu klimatskih promjena, koje su velikim dijelom ubrzane upravo prekomjernim trošenjem fosilnih goriva, WWF Adria pruža podršku akciji #SOSZaJadran, te vas poziva da i Vi učinite isto! 

 

Uklonimo azbestne krovove u Gospiću

AddThis Social Bookmark Button

azbest1

Opširnije...

   

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

AddThis Social Bookmark Button

14.gv

10. ožujka 2015. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti:

 1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru za razdoblje 2011., 2012., 2013. i 2014. godinu na području Grada Gospića
 2. Odluka o donošenju V Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 3. Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku natječaja za prodaju građevinske parcele br. I1-4 u Zoni poslovnih namjena „Smiljansko polje”
 4. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2015. godinu
 5. Odluka o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2015. godinu
 6. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2015. godinu
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
 8. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Gospića
 9. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada trgovačkom društvu Komunalac Gospić d.o.o.
 10. Odluka o prihvaćanju Izmjena Troškovnika održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Gospića
 11. Godišnji Plan dodjele koncesija na području Grada Gospića za 2015. godinu
 12. Odluka o stjecanju poslovnog udjela Grada Gospića u trgovačkom društvu Hrvatski radio – radio Gospić d.o.o.
 13. Odluka o prijenosu dugotrajne i kratkotrajne imovine i sitnog inventara proračunskom korisniku Samostalna narodna knjižnica Gospić                                                        
 14. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra na nekretnini označenoj kao kat. čest. br. 2603/2 k.o. Gospić
 15. Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Gospića
 16. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Gospića za 2015. godinu
 17. Odluka o broju i vrsti javnih priznanja Grada Gospića u 2015. godini
 18. Polugodišnje izvješće o radu Gradonačelnika Grada Gospića za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2014. godine – na znanje -
 19. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. do 31. prosinca 2014, od 01. do 31. siječnja i 01 do 28. veljače 2015. godine 
   

Grad Gospić i LAG - LIKA u partnerstvu na projektu

AddThis Social Bookmark Button

esf

„Znanjem i suradnjom do održivog zaposlenja na području LAG-a - LIKA" naziv je projekta na kojem su Grad Gospić i LAG – LIKA partneri, koji su prijavili na poziv Ministarstva socijalne politike i mladih RH, pod nazivom „Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju“. Sredstva za navedeni natječaj se osiguravaju iz Europskog socijalnog fonda. Vrijednost projekta iznosi 831.253,70 kuna.

Cilj projekta „Znanjem i suradnjom do održivog zaposlenja na području LAG-a - LIKA“ je kroz formalnu i neformalnu edukaciju te teorijsko i praktično znanje potaknuti održivo zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju snaženjem njihove konkurentnosti kroz usmjerenu edukaciju i umrežavanje ciljne skupine te stvaranje pozitivnih stavova kod poslodavaca i šire javnosti o zapošljavanju teško zapošljivih skupina. Komplementarnim edukacijama iz poljoprivrede, osnova poduzetništva, pisanja projekata i poslovnih planova osiguravaju se uvjeti za korištenje lokalnih resursa u svrhu (samo)zapošljavanja. EU sredstava omogućuju organizaciju nedostupnih i usmjerenih edukacija za osobe u nepovoljnom položaju, umrežavanje ciljnih skupina, formiranje ekološkog pokaznog vrta, organizaciju strukovnih ekskurzija i volonterske prakse te izradu publikacije sa informacijama o prednostima zapošljavanja osoba u nepovoljnom položaju.

Povećana inkluzija osoba u nepovoljnom položaju na tržište rada je samo jedan segment nastojanja Grada Gospića u stvaranju pozitivnog stava o zapošljavanju osoba u nepovoljnom položaju.

   

Dnevni red 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Gospića

AddThis Social Bookmark Button

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 14. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 10. ožujka 2015. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici, Budačka 55 s početkom u 16.30 sati.

Predsjednik Gradskog vijeća
Grada Gospića
                                                                          Petar Radošević,v.r. 

Dnevni red

   

Prijam predstavnika Službe 112

AddThis Social Bookmark Button

112

Povodom obilježavanja Dana jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112 i desete obljetnice broja 112 u Republici Hrvatskoj gradonačelnik Petar Krmpotić u svom uredu primio je pročelnika Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Gospić Josu Živkovića i voditelja Županijskog centra 112 Gospić Vladu Dasovića s njihovim suradnicima. Ovom prigodom g. Živković zahvalio je Gradu Gospiću na operativnoj i financijskoj pomoći neophodnoj da sustav zaštite i spašavanja funkcionira na najvišoj razini. Gradonačelnik je djelatnicima Službe 112 uputio čestitku zahvalivši svima na predanom radu s nadom da će Grad Gospić i dalje ostati pouzdan partner svim žurnim službama na području grada od Centra 112, preko vatrogasaca, policije, Crvenog križa, HGSS-a, Hitne medicinske pomoći, Civilne zaštite- ukratko, svima onima koji brinu o sigurnosti građana i njihove imovine.  

   

Stranica 1 od 46

prostorni-plan-gospicProgram-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadom
studija reciklaze
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
zeleni cvijetgospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe
hrvatski-institut

Program javnih potreba

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting