Utorak, Svibanj 22, 2018

Grad Gospić

Upaljena prva adventska svijeća

advent 1_2013_2

Uoči prve adventske nedjelje, u subotu 30. studenog nakon svete mise održane u kapelici sv. Ivana Nepomuka zapaljena je prva adventska svijeća na adventskom vijencu u centru Gospića.

Nakon blagoslova prvu adventsku svijeću, zapalila je zamjenice gradonačelnika gospođa Marta Grgurić.

advent 1_2013_1 advent 1_2013_3 advent 1_2013

 

Održana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića

4. sjednica_GV._2013_02028. studenog 2013. godine u Gradskoj vijećnici Grada Gospića, održana je 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Gospića na kojoj su usvojeni slijedeći akti 

 1. Odluka o prihvaćanju Plana podjele trgovačkog društva Usluga d.o.o., Gospić 
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2013. godinu
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2013. godinu
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2013. godinu
 5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2013. godinu
 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2013. godinu
 7. Odluka o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2013. godinu
 8. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2013. godinu
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 11. Odluka o izmjeni Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 12. Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 13. Odluka o izmjeni Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2013. godinu
 14. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu, Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu i Bilješke uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu
 15. Odluka o izradi Ciljanih IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 16. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
 18. Odluka o davanju suglasnosti Muzeju Lika Gospić, za uknjižbu prava vlasništva
 19. Odluka o određivanju predstavnika Grada Gospića u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 20. Zaključak o davanju suglasnosti poduzeću Usluga d.o.o. za pripremu velikih infrastrukturnih projekata za financiranje putem strukturnih fondova Europske unije
 21. Zaključak o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Gospića
 22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01. 10. do 31. 10. 2013. godine
   

Naj akcija 2013.

povelja 2013

Dana 25. studenog 2013. godine u Starogradskoj vijećnici u Zagrebu održano je Savjetovanje koordinatora Akcije „Gradovi i općine - prijatelji djece“, na savjetovanju su uručene Povelje i Pohvale gradovima i općinama za uspješno provedene Naj – akcije za 2013. godinu.
Središnji koordinacijski odbor akcije Gradovi i općine – prijatelji djece dodijelio  je Gradu Gospiću Povelju za uspješno provedenu Naj - akciju pod nazivom Dječjim koracima kroz EU, koja je provedena u sklopu obilježavanja Dječjeg tjedna  u osnovnoj školi dr. Jure Turića, Gospić.

Akcija se odvijala kroz dvije faze:

- prva faza se odnosila na istraživački rad, gdje su djeca sa roditeljima  i s učiteljicama kroz odabrane zemlje upoznavali se sa ljepotama, karakteristikama i raznolikostima istih. 

- druga faza se odvijala u Osnovnoj školi dr. Jure Turića gdje su održane likovne radionice za djecu:

1. Izrada građevina EU od kartona,
2. Izrada pazzli – zastave zemalja EU,
3. Promidžbeni materijal o zemljama EU – razglednice s motivima EU,
4. Izrada torbica sa detaljima EU.

Cilj akcije je bio da se djeca kroz likovne radionice upoznaju sa zemljama Europske unije. A kroz stvaralačko istraživanje da se potakne razvijanje likovnog stvaralaštva djece, uočavanje ljepota i raznolikosti zemalja EU, upoznavanje drugih jezika, naroda, simbola i običaja kao i isticanje ljepota naše domovine.   

   

Obavijest o obvezi uklanjanja snijega i leda

Ciscenje snijegaSukladno Odluci o komunalnom redu (Sl. vjesnik Grada Gospića 08/09), vezano za odredbu o uklanjanju snijega i leda s krovova dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.

Vlasnici i posjednici građevina koje su neposredno uz javnu prometnu površinu čija krovišta su kosinom postavljena prema toj javnoj prometnoj površini, dužni su osigurati uklanjanje snijega i leda s takvih krovova kad postoji opasnost odrona i ugrožavanja sigurnosti prolaza i prometa, te su dužni u slučaju takve opasnosti odmah na svakom kraju građevine postaviti znak ili slično s vidljivim i čitkim znakom upozorenja opasnosti od odrona snijega i leda.
Nadalje, vlasnici građevina dužni su na krovištima građevina postaviti snjegobrane radi zaštite prolaznika i odvijanja prometa na javnim prometnim površinama.

O uklanjanju snijega i leda s pločnika uz zgrade dužan je voditi brigu vlasnik zgrade, odnosno fizička osoba obrtnik ili pravna osoba koja održava zgradu.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika uz kioske i pokretne naprave odgovorni su vlasnici, odnosno korisnici kioska i pokretnih naprava.

Za uklanjanje snijega i leda s pločnika ispred uličnih lokala odgovorni su vlasnici i korisnici tih lokala.

Vlasnici građevina, kioska i lokala odgovaraju za štetu nastalu zbog ne čišćenja snijega i leda osobi koja je zbog toga pretrpjela štetu.

Za vrijeme padanja snijega, radi omogućavanja uklanjanja snijega zabranjeno je parkiranje vozila na kolnicima i nogostupima.

Za navedene predmetne prekršaje kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna pravna osoba, a u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna fizička osoba.

KOMUNALNO REDARSTVO
GRADA GOSPIĆA

   

Dnevni red 5. sjednice Gradskog vijeća

Vijecnica

Na temelju članka 35. Statuta Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 – p.t.), članka 65. i članka 66. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 7/09, 3/13), sazivam 5. redovnu sjednicu Gradskog vijeća Grada Gospića na dan 28. studenog 2013. godine (četvrtak) u Konferencijskoj dvorani Kulturno Informativnog Centra (kat), Budačka br. 12, Gospić, s početkom u 15.30 sati.

Dnevni red

   

Održan 3. kolegij Gradonačelnika

U Uredu gradonačelnika, održan je 3. Kolegij Gradonačelnika Grada Gospića na kome su razmatrane slijedeće točke dnevnoga reda

 1. Odluka o prihvaćanju Plana podjele trgovačkog društva Usluga d.o.o., Gospić 
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi Grada Gospića za 2013. godinu
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Grada Gospića za 2013. godinu
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba udruga građana Grada Gospića za 2013. godinu
 5. Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi Grada Gospića za 2013. godinu
 6. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu za 2013. godinu
 7. Odluka o izmjeni Odluke o planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 2013. godinu
 8. Odluka o planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 2013. godinu
 9. Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
 10. Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2013. godini
 11. Odluka o izmjeni Programa radova kapitalnih ulaganja u objekte društvenih djelatnosti u 2013. godini
 12. Odluka izmjene Programa utroška sredstava od prodaje kuća i stanova u državnom vlasništvu na području posebne državne skrbi za Grad Gospić u 2013. godini
 13. Odluka o izmjeni Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Gospića za 2013. godinu
 14. Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu i Bilješke uz Izmjene i dopune Proračuna Grada Gospića za 2013. godinu
 15. Odluka o izradi Ciljanih IV izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića
 16. Odluka o socijalnoj skrbi Grada Gospića
 17. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Pahuljica
 18. Odluka o davanju suglasnosti Muzeju Lika Gospić, za uknjižbu prava vlasništva
 19. Odluka o određivanju predstavnika Grada Gospića u Povjerenstvo za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske
 20. Zaključak o davanju suglasnosti poduzeću Usluga d.o.o. za pripremu velikih infrastrukturnih projekata za financiranje putem strukturnih fondova Europske unije
 21. Zaključak o prihvaćanju teksta Javnog poziva za predlaganje kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Gospića
 22. Odluka izmjene Plana raspodjele sredstava spomeničke rente za 2013. godinu
   

Stranica 108 od 120

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting