Četvrtak, Lipanj 21, 2018

Obavijest o Javnoj raspravi - UPU1

Prostorno planiranje

Na temelju članka 85., 86., 87., 88., 89., i 90., Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12,) i članka 49. Statuta Grada Gospića (“Službeni vjesnik Grada Gospića” broj 7/9, 5/10, 7/10, 1/12, 2/12, 3/13 - p.t.), Gradonačelnik Grada Gospića objavljuje

 

JAVNU RASPRAVU
o Prijedlogu
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA GOSPIĆ - UPU 1

 

1.  Otvara se Javna rasprava o  Prijedlogu URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA GOSPIĆ - UPU 1, sukladno Zaključku o utvrđivanju Prijedloga Plana za Javnu raspravu, kojeg je Gradonačelnik donio 12. veljače 2015. godine.

2.  Javni uvid u Prijedlog Plana trajat će 30 dana, od 26. veljače do 28. ožujka 2015. godine.

3.  Uvid u Prijedlog Plana moći će se obaviti svakog dana od 8,00 do 14,00 sati u predprostoru Vijećnice Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

4.  Javno izlaganje o Prijedlogu Plana organizirat će se 19. ožujka 2015. godine u 12,00 sati, u Vijećnici Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

5.  Prijedlozi, primjedbe i sugestije na Prijedlog Plana mogu se dati, tijekom trajanja Javne rasprave, na slijedeći način:

-    Nadležna državna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, dostavljaju pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana,  Nositelju izrade Plana: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić.

-    Građani i udruge sudjeluju u Javnoj raspravi na način da postavljaju pitanja tijekom Javnog izlaganja, upisuju prijedloge i primjedbe u Knjigu primjedbi, koja se nalazi uz Prijedlog Plana, ili upućuju pisane prijedloge i primjedbe Nositelju izrade Plana: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić.

Pisana očitovanja koja nisu čitko napisana, potpisana punim imenom i prezimenom i s potpunom adresom (poželjan i broj telefona) ili nisu dostavljena u roku određenom u objavi o Javnoj raspravi (tijekom trajanja javne rasprave), neće se uzeti  u razmatranje niti uzeti u obzir  u pripremi Izvješća o Javnoj raspravi.

 

Klasa:     350-02/13-01/03
Urbroj:   2125/01-02-15-35

 

Gradonačelnik Grada Gospića
Petar Krmpotić, dipl. politolog,v.r.

Tekstualni dio:

 
Grafički dio:

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting