Četvrtak, Lipanj 21, 2018

Javni poziv

Natječaji - zapošljavanje

POMOĆNI/A RADNIK/CA ZA OKOLIŠ I KOMUNALNE RADOVE

 

Radno mjesto


 GOSPIĆ, LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA


 20


 Na određeno


 Puno radno vrijeme


 Smjena - prijepodne


 Nema smještaja


 U cijelosti


 11.4.2017.


 18.4.2017.


 

Posloprimac


  • Osnovna škola niži razredi

  • Završena osnovna škola

  • Srednja škola 3 godine


 Nije važno


   JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Gospića

Grad Gospić inicijator je javnih radova kao mjere čiji je program temeljen na društveno korisnom radu. Cilj mjere je uključiti nezaposlene osobe u program aktivacije na poslovima društveno korisnog rada, povećati zapošljavanje dugotrajno nezaposlenih osoba, afirmirati njihovu socijalnu uključenost i ublažiti socijalne posljedice njihove nezaposlenostui, uz potporu jedinica lokalne samouprave.
Područje djelovanja na koje je usmjeren javni rad je zaštita i očuvanje okoliša, te komunalni radovi.
Rad se odvija na području grada Gospića, a obuhvaća naselja Lički Osik, Bilaj, Ribnik, Donja Pazarišta, Aleksinica, Klanac i Kalinovača.
Hrvatski Zavod za zapošljavanje financirat će100% troška minimalne bruto plaće u iznosu od 3.839,47 kn za osobe ciljane skupine.
Na osobe zaposlene prema Programu javnih radova primjenjuju se prava iz Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i gradom Gospićom, te prava iz radnog odnosa sukladno odredbama Zakona o radu i odgovarajućim provedbenim propisima.

Trajanje programa: 6 mjeseci

Broj radnika :  20

Prijaviti se mogu nezaposlene osobe i to
Dugotrajno nwezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada i mlade osobe iz I skupine.
Dugotrajno nezaposlena osoba je osoba koja se sukladno odredbama Zakona o posredovanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti ("N.N"br. 12/13, 153/13) vodi u evidenciji nezaposenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje duže od 12 mjeseci.

I skupina

1. Bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: osobe bez stručne spreme, kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i slično, liječeni ovisnici o drogama, osobe koje su završile sa služenjem zatvorske kazne u posljednjih 6 mjeseci, Romi, beskućnmici/e, osobe koje pripadaju etničkoj manjini i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšale izglede za pristup stalnom zaposlenju
- Mlade osobe do 29 godina prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca
- Mladi do 25 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci
- Mladi do 29 gdoina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci
- Osobe strije od 50 godina prijavljene u evidenciji dulje od 6 mjeseci
- Osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih 3 i više godina
2. korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciji nezaposlenih
3. osobe starije od 50 godina  prijavljene u evidencijiu kraće od 6 mjeseci
4. osobe starije od 29 godina prijavljene u evidenciju od 12-36 mjeseci

Prijavi/zamolbi obvezno je priložiti slijedeće priloge:
- Zamolba
- Preslika svjedodžbe o završenom obrazovanju
- Preslika osobne iskaznice
- Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim  u matičnoj evidenciji (e-radna  knjižica)
- Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe
- Uvjerenje o nekažnjavanju
- Podatak o JMBG-u, te broj mobitela ili tel.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnim propisima (npr. Hrvatski branitelji, invalidne osobe i sl.) u prijavi na Javni poziv, dužni su se na to pravo pozvati i priložiti sve propisane dokaze kojima dokazuju isto.

Prijave se podnose osobno ili preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, 53000 Gospić, s naznakom "Javni poziv-Program javnih radova", u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva.
Po dobivanju suglasnosti HZZ-a s odabranim radnicima koji ispunjavaju uvjete HZZ-a biti će potpisani ugovori o radu na određeno vrijeme.
Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i web  stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici grada Gospića.

pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting