Ponedjeljak, Lipanj 25, 2018

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU VI. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GOSPIĆA

Na temelju članka 96. stavak 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića (Službeni vjesnik br. 03/16) i Zaključka o utvrđivanju Prijedloga VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića (KLASA: 350-02/16-01/7, URBROJ: 2125/01-04-17-43), donesenog po Gradonačelniku Grada Gospića, Gradski upravni odjel za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša objavljuje

J A V N U  R A S P R A V U
O PRIJEDLOGU VI. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GOSPIĆA

I.
Javna rasprava o Prijedlogu VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića održat će se u vremenu od 18. rujna do 02. listopada 2017. godine.

II.
Prijedlog VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića bit će izložen na javni uvid u predprostoru Vijećnice Grada Gospića, Budačka 55, Gospić, svakog radnog dana (osim subote i nedjelje) u vremenu od 8,00 – 14,00 sati, te na mrežnim stranicama Grada Gospića www.gospic.hr i u informacijskom sustavu prostornog uređenja.

III.
Javno izlaganje o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića održat će se 22. rujna 2017. godine s početkom u 10:00 sati u vijećnici Grada Gospića, Budačka 55, Gospić.

IV.
Obavijest o javnoj raspravi o Prijedlogu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića bit će objavljena, najmanje osam dana prije početka iste, u dnevnom tisku te na mrežnim stranicama Grada Gospića www.gospic.hr i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja www.mgipu.hr .


V.
Posebna pisana obavijest o javnoj raspravi uputit će se javnopravnim tijelima iz članka 97. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17), koja su dala ili trebala dati zahtjeve, planske smjernice i dokumente za izradu VI. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića.

VI.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gospića mogu se izjaviti usmeno na zapisnik u tijeku javnog izlaganja ili dostaviti u pisanom obliku na adresu: Grad Gospić, Budačka 55, p.p. 46, 53000 Gospić, zaključno do 02. listopada 2017. godine.

Dokument izradila: Ivana Fabijan

PROČELNIK

Pavao Pavelić, dipl. ing.

VI. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA GOSPIĆA - PRIJEDLOG PLANA


 

GP_Bilaj_PPUG GS_VI ID-Model

GP_Donje Pazariste_PPUG GS_VI ID-Model

GP_Smiljan_PPUG GS_VI ID 08_2017-Model

TEKSTUALNE IZMJENE ( ODREDBE ZA PROVOĐENJE )pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting