Utorak, Svibanj 22, 2018

POZIV ZA USMENO JAVNO NADMETANJE-LICITACIJU : za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića

Na temelju Zaključka o prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića, Klasa:406-01/17-01/05,Urbroj:2125/01-02-17-04, od19.09.2017.god.,Zaključka o izmjeni zaključka o  prodaji rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića, Klasa:406-01/17-01/05,Urbroj:2125/01-02-18-18, od 13.veljače 2018. god Povjerenstvo za prodaju pokretnina-rabljenih službenih vozila ,objavljuje

POZIV ZA USMENO JAVNO NADMETANJE-LICITACIJU :  za prodaju rabljenih službenih vozila u vlasništvu Grada Gospića

II. PREDMET PRODAJE-2  rabljena službena vozila

  1. a)Marka vozila :Peugeot

Tip vozila:207

Model vozila: 1,6 HDI

Boja vozila: plava s efektom

Broj šasije:VF3WC9HZC33440607

Oblik karoserije:zatvoreni, 5 sjedala

Godina proizvodnje: 2006. Vrsta motora: Diesel,Euro IV Snaga motora:80kw

Početna cijena: 9.957,60 kuna

Vozilo nije registrirano

Prijeđeni km:282 693

 

  1. b)Marka vozila :Peugeot

Tip vozila:307

Model vozila:1.6 HDI

Boja vozila: plava s efektom

Broj šasije:VF33C9HYC84696146

Oblik karoserije: zatvoreni , 5 sjedala

Godina proizvodnje: 2006. Vrsta motora:Diesel,EuroIV Snaga motora:80 kw

Početna cijena :7.263,90 kuna

Vozilo nije registrirano

Prijeđeni km:353 155

II. UVJETI PRODAJE

Prodaja se provodi usmenim javnim nadmetanjem-licitacijom.
Licitaciju provodi Povjerenstvo za prodaju pokretnina-rabljenih službenih vozila (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Usmeno se licitira na taj način da natjecatelj može licitirati iznad početne cijene vozila za minimalno 100,00 kuna sve dok se ne dođe do najvećeg ponuđenog iznosa.
Pravo sudjelovanja imaju fizičke i pravne osobe koje uplate jamčevinu. Natjecatelji mogu sudjelovati na nadmetanju osobno ili putem punomoćnika.

Za sudjelovanje u javnom nadmetanju obvezno je izvršiti uplatu jamčevine u iznosu 1.000,00 kn  u korist proračuna Grada Gospića na žiro računa br. HR4323900011813000004, Model 68, Poziv na broj 7757-OIB uplatitelja, sa naznakom “jamčevina za auto“.

Natjecatelju koji ne uspije ostvariti pravo kupnje  vozila na licitaciji vratiti će se uplaćena jamčevina u roku od 8 dana od dana provođenja licitacije.
Natjecatelju koji odustane od licitacije prije njenog početka vratit će se uplaćena jamčevina. Ponuditelj koji povuče svoju ponudu nakon početka licitacije gubi pravo na povrat jamčevine Prije usmenog nadmetanja ponuditelj Povjerenstvu prilaže isprave kojima dokazuje ispunjavanje uvjeta:

- presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka iz sudskog, odnosno obrtnog registra

-punomoć za zastupanje, ako nastupa kao ovlašteni punomoćnik

- dokaz o plaćenoj jamčevini

- broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane


Vozilo se prodaje po načelu viđeno-kupljeno, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.  Vozilo se može pregledati radnim danom od 09-14,00 sati, na adresi: Grad Gospić, Budačka 55, Gospić, sve do dana koji prethodi danu održavanja licitacije, uz prethodnu najavu na tel: 053/560-795 ili na broj mobitela: 095/8511629  

Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je sklopiti ugovor o kupoprodaji s Gradom Gospićem u roku od 8 dana od dana dostave odluke o izboru njegove ponude kao najpovoljnije, te u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora uplatiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine. Ako najpovoljniji ponuditelj ne uplati preostali iznos kupoprodajne cijene ili ne zaključi kupoprodajni ugovor u utvrđenom roku smatrat će se da je odustao od ponude te gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine.

O provedbi postupka usmenog nadmetanja Povjerenstvo vodi zapisnik, koji nakon postupka  (s prijedlogom ponude koju smatra da je potrebno prihvatiti) dostavlja Gradonačelniku te isti donosi odluku o prihvatu ponude i sklapanju ugovora.

Isporuka: po primitku potvrde o uplaćenoj cjelokupnoj prodajnoj cijeni.
Kupac snosi porez na promet i sve troškove u svezi prijenosa vlasništva vozila.

III. PRAVO NA KUPNJU
Pravo na kupnju osobnog automobila ostvaruje onaj natjecatelj koji ponudi najveći iznos iznad početne cijene vozila, što utvrđuje Povjerenstvo na licitaciji.
Licitacija je valjana i ako na njoj sudjeluje samo jedan natjecatelj pod uvjetom da ponudi iznos veći od početne cijene.
Natjecatelj koji na licitaciji ostvari pravo kupnje osobnog automobila dužan je sa prodavateljem sklopiti kupoprodajni ugovor.

 

IV. LICITACIJA

Licitacija će se održati dana 01.03.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 09 sati u gradskoj vijećnici, Grad Gospić, adresa Budačka 55.
Grad Gospić zadržava pravo odustajanja od prodaje nakon provedenog javnog nadmetanja bez snošenja odgovornosti prema natjecateljima, ali uz obvezu povrata uplaćene jamčevine.
Javni poziv za prodaju automobila putem postupka javnog nadmetanja objavit će se na oglasnoj ploči Grada  i na WEB stranici Grada Gospića dana 13.veljače 2018. godine.

 

Klasa: 406-01/17-01/15

Ur.br: 2125/01-02-18-19

Gospić,13.02.2018

 

                                                                   predsjednik Povjerenstva


pjp
zsgg
potpore

prostorni-plan-gospicupu-1
strategija
Program-ukupnog-razvoja-gradafinancijsko upravljanje
plan-gospodarenja-otpadomstudija reciklaze
n o_otpad
snjesko
energetski odrzivi razvitakzona-poslovnih-namjenazimska sluzba
vijece za prevenciju
POS-Gospic
grad-gospic-prijatelj-djece
gospicka-garda-vukovispomen soba
komunalna-naknadaplan-grada-gospicalpe

Vremenska prognoza

Web Hosting Cheap Web Hosting PayPal Hosting